KAUFLAND ROMANIA SCS- ANUNT DE MEDIU

ANUNT DE MEDIU:

Kaufland Romania SCS cu sediul in Barbu Vacarescu, nr.120-144, Bucuresti, Sector 2, inregistrata la ONRC cu  C.U.I. nr. RO 15991149, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea de Hypermarket, CAEN 4711, 5610, 3811.Desfasurata in Sos. Bucuresti-Targoviste, nr.50, sector 1, Bucuresti.
Informatii se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI din sectorul 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, intre orele 9-12, de luni pana vineri.
Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

ANUNT DE MEDIU:

Kaufland Romania SCS cu sediul in Barbu Vacarescu, nr.120-144, Bucuresti, Sector 2, inregistrata la ONRC cu  C.U.I. nr. RO 15991149, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea de Hypermarket, CAEN 4711, 5610, 3811.
Desfasurata in Gh. Ionescu Sisesti, nr.6, sector 1, Bucuresti.
Informatii se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI din sectorul 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, intre orele 9-12, de luni pana vineri.
Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.