Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea miniștrilor afacerilor externe

Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea miniștrilor afacerilor externe din statele participante la Inițiativa celor Trei Mări

 Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat marți, 30 iunie 2020, prin sistem video-conferință, la reuniunea miniștrilor afacerilor externe din cele 12 state participante la Inițiativa celor Trei Mări (I3M), organizată de Estonia, care va găzdui la Tallinn, în luna octombrie, al cincilea Summit al I3M.

La reuniune au mai participat, în calitate de invitați, adjunctul secretarului de stat al SUA Stephen Biegun și secretarul de stat din MAE german, Miguel Berger, precum și Secretarul General al Serviciului European de Acțiune Externă, Helga Schmid.

Reuniunea a prilejuit un dialog substanțial cu privire la intensificarea cooperării interguvernamentale în cadrul Inițiativei celor Trei Mări, element cheie pentru implementarea proiectelor de interconectare regională. Dezbaterea a vizat și Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, ale cărui baze au fost puse la Summit-ul din 2018 de la București, un instrument fundamental care are ca obiectiv finanțarea proiectelor de interconectare din regiunea celor Trei Mări.

Șeful diplomației române a arătat că realizarea proiectelor prioritare de interconectare ale I3M din domeniul conectivității în sfera transporturilor, energiei sau digitalului ar putea oferi un sprijin important redresării economice post-pandemie. Din această perspectivă, continuarea implementării unor proiecte majore de conectivitate regională va avea, totodată, un impact pozitiv semnificativ asupra creșterii economice și asupra pieței muncii din Europa Centrală și de Est.

Ministrul Bogdan Aurescu a salutat demersurile Estoniei pentru pregătirea celui de-al cincilea Summit al Inițiativei și celei de-a treia ediții a Forumului de Afaceri I3M. În acest context, a subliniat sprijinul deplin al României pentru substanța și succesul evenimentelor găzduite de Estonia în luna octombrie, pe linia consolidării rezultatelor Summit-ului și Forumului de Afaceri I3M din 2018, de la București, găzduit cu succes de Președintele Klaus Iohannis.

Ministrul Bogdan Aurescu a precizat că țara noastră rămâne implicată activ în dezvoltarea I3M, Președintele României și Guvernul conlucrând pentru valorificarea deplină a potențialului acestei platforme și pentru implementarea proiectelor și a obiectivelor Inițiativei, inclusiv la nivelul unui grup de lucru interinstituțional coordonat la nivel de vice-prim-ministru.

Totodată, șeful diplomației române s-a referit și la importanța consolidării parteneriatului strategic dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, esențial pentru securitatea și prosperitatea celor două maluri ale Atlanticului, I3M reprezentând un instrument concret de aprofundare a cooperării în acest sens, un exemplu pozitiv de cooperare transatlantică. De asemenea, a exprimat aprecierea României pentru interesul și sprijinul puternice ale Germaniei pentru I3M, care a participat la Inițiativă începând cu Summit-ul de la București.

Ministrul Bogdan Aurescu a subliniat rolul potențial al Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, la care participă ca fondatori Banca Poloneză de Dezvoltare și Eximbank din România, în finanțarea unor proiecte de interconectare în regiune, complementar cu utilizarea de fonduri guvernamentale ori private, europene sau americane. În context, a menționat importanța implicării în Fond și a altor bănci de profil din regiune, precum și a instituțiilor financiare europene și internaționale, alături de investitori privați.

La finalul reuniunii ministeriale, ministrul Bogdan Aurescu a participat, împreună cu miniștrii afacerilor externe eston și polonez, la o sesiune publică, cu întrebări și răspunsuri din partea presei.

Transmitem mai jos intervenția integrală susținută de ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu în cadrul sesiunii publice a reuniunii ministeriale:

 

Dragi colegi,

În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc ministrului afacerilor externe al Estoniei, Urmas Reinsalu, pentru organizarea primei reuniuni a miniștrilor afacerilor externe din statele participante la Inițiativa celor Trei Mări (I3M).

Reuniunea de astăzi a reprezentat o excelentă oportunitate pentru reafirmarea angajamentului nostru ferm pentru dezvoltarea economiilor noastre, cu sprijinul partenerilor noștri europeni și americani. Decalajul de conectivitate care există în această parte a Europei este semnificativ în comparație cu vestul continentului, dar la fel este și potențialul pentru creștere economică în continuare.

În situația globală actuală, marcată de pandemia de COVID-19, cu toții ne străduim să asigurăm o redresare economică rapidă și să generăm noi oportunități pentru cetățenii și economiile noastre. În acest sens, Inițiativa celor Trei Mări poate face diferența.

Rezultatele concrete ale Summit-ului de la București din 2018 au avut ca scop facilitarea și accelerarea implementării proiectelor majore de inter-conectivitate în domeniile transporturilor, energiei și digital, precum și întărirea cooperării la nivelul mediului de afaceri din regiune.

Astăzi, mai mult decât oricând, este nevoie să continuăm încurajarea guvernele tuturor statelor participante la I3M în vederea întăririi angajamentului față de Inițiativă, cu atât mai mult cu cât acum avem și instrumentele necesare pentru implementarea unor astfel de proiecte. România rămâne profund atașată Inițiativei, atât la nivelul Președintelui României, cât și la nivelul Guvernului.

Discutând despre proiecte, trebuie să asigurăm și fonduri pentru implementarea lor. În acest scop, putem lua în considerare diferite surse, fie că sunt guvernamentale, europene, americane ori alte fonduri publice sau private. Desigur, ne vom baza și pe Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, care este deja complet operațional, cu participarea ca fondatori a Băncii Poloneze de Dezvoltare (BGK) și a EximBank din România.

Folosesc această ocazie pentru a saluta decizia Estoniei, Ungariei și Letoniei de a se alătura Fondului. Sper ca și celelalte bănci de dezvoltare din regiune să ia decizii similare în curând.

De asemenea, sper ca aceeași decizie să fie luată și de instituțiile financiare europene și internaționale, care sunt binevenite să se alăture Fondului, cu menținerea obiectivelor sale strategice.

În acest context, reiterez aprecierea noastră pentru anunțul Statelor Unite ale Americii de a aloca până la 1 miliard de USD pentru I3M.

Așteptăm cu interes Summit-ul Inițiativei celor Trei Mări și Forumul de Afaceri de anul acesta, care vor avea loc la Tallinn, și îi asigur pe colegii noștri estoni de întregul nostru sprijin pentru succesul Summit-ului celor Trei Mări de la Tallinn.

 

 

Dear colleagues,

 

I would like to thank Foreign Minister Urmas Reinsalu for convening this first meeting of the Threes Seas’ foreign ministers.

Our meeting represented an excellent opportunity to reiterate our firm engagement to the development of our economies, with the support of our European and US partners. The connectivity gap in our part of Europe is significant when compared to the West, but so is the potential for further economic growth.

Given the current global situation, prompted by the COVID pandemic, we are all trying to ensure a swift economic recovery and provide new opportunities for our economies and citizens. To this end, the Three Seas Initiative can make a difference.

The deliverables of the 2018 Bucharest Summit were meant to facilitate and accelerate the implementation of major connectivity projects in the fields of transport, energy and digital, as well as to enhance cooperation of the business community.

Today, more than ever, we need to continue to encourage the Governments of all 3SI states to enhance the engagement within the Initiative, as now we have the instruments for implementing such projects. Romania remains deeply committed to the Initiative, both at the level of the President and of the Government.

When we speak about projects, we need to ensure funds for their implementation. We should be able use various sources, be it governmental, European, American and other institutional and private funds. Of course, we will also count on the 3SI Investment Fund which is fully operationalized by now, with the participation, as founders, of Polish Development Bank and Romanian EximBank.

I would like to welcome the decisions of Estonia, Hungary and Latvia to join the Fund. I hope that the other development banks from the region will be able to take similar decisions soon.

The same goes for the European and international financial institutions and other international financial entities, which are welcome to join the Fund, while maintaining its strategic objectives. 

In this context, I reiterate my appreciation for the US announcement to allocate up to one billion USD for the 3SI.

I am looking forward to this year Three Seas Summit and Business Forum to be held in Tallinn and I would like to reassure our Estonian colleagues of our full support for a successful 3SI Summit in Tallinn.