Aniversarea a 100 de ani de relații diplomatice româno-finlandeze

Aniversarea a 100 de ani de relații diplomatice româno-finlandeze

 Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea, la 28 iunie 2020, a 100 de ani de relații diplomatice româno-finlandeze și își exprimă dorința de a consolida, în continuare, cooperarea româno-finlandeză în plan bilateral, european și global.

Relațiile româno-finlandeze sunt foarte bune, dezvoltându-se constant în ultimii ani, atât în planul dialogului politico-diplomatic, cât și la nivel economic și sectorial.

În plan economic, schimburile bilaterale au avut o evoluție ascendentă începând cu anul 2013, de la 267 mil. euro la 402 mil. euro în anul 2019, când s-a înregistrat o creștere cu 3,46% față de aceeași perioadă din 2018. De asemenea, Finlanda ocupă poziția 30 în topul investitorilor străini în țara noastră, cu peste 200 de societăți românești cu capital finlandez și investiții de peste 70 mil. euro.

Cooperarea economică bilaterală s-a materializat și prin înființarea în România a unui centru de cercetare-dezvoltare în domeniul IT, care urmărește dezvoltarea de soluții în domenii precum inteligența artificială, cu participarea unor oameni de știință, studenți și profesori din comunitatea internațională și parteneri din domeniul cercetării și inovării.

Totodată, în dezvoltarea relațiilor bilaterale, un rol important revine comunității românești din Finlanda, bine integrată și foarte activă în promovarea culturii și spiritualității românești.

Colaborarea dintre România și Finlanda s-a intensificat în ultimii ani și la nivel european, cele două țări făcând parte, alături de Croația, din același trio de președinții ale Consiliului UE, în perioada 1 ianuarie 2019 – 30 iunie 2020. Pe parcursul celor două președinții succesive la Consiliul UE, în primul și, respectiv, al doilea semestru din 2019, România și Finlanda au lucrat îndeaproape, în linia programului comun, pentru consolidarea proiectului european şi avansarea dosarelor majore la nivel european. Cooperarea dintre țările noastre a contribuit la avansarea agendei europene pe parcursul întregului an 2019, iar în contextul actual, având în vedere provocările complexe cu care se confruntă Uniunea Europeană, avem convingerea că experiența cooperării dintre Finlanda și România va continua să aducă o contribuție importantă la consolidarea unei Europe mai puternice şi mai coezive.

Un alt moment recent de referință în cadrul relațiilor dintre cele două țări a fost aderarea României, în toamna anului 2018, la Centrul de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride din Helsinki, o platformă care pune la dispoziția celor 27 de semnatari, state membre UE și NATO, cele mai bune practici menite a consolida capacitatea de neutralizare a amenințărilor de tip hibrid. 

Aniversarea unui secol de relații diplomatice româno-finlandeze oferă un nou prilej de  consolidare a relației bilaterale, atât pentru diversificarea acesteia, cât și pentru o coordonare strânsă la nivel european, pentru a face față cu succes noilor provocări cu care statele membre ale Uniunii Europene se confruntă în contextul actual al pandemiei COVID-19.

 

Informații generale:

România a recunoscut independența Finlandei la 8 aprilie 1920. Relațiile diplomatice dintre România și Finlanda au continuat neîntrerupt de atunci. Misiunile diplomatice au fost deschise la rang de legație, în 1920, la București, respectiv 1921, la Helsinki, relațiile bilaterale cunoscând o dezvoltare continuă, având în vedere interesele comune. După o perioadă de stagnare determinată de consecințele celui de-Al Doilea Război Mondial, raporturile dintre cele două state s-au intensificat, nivelul de reprezentare fiind ridicat la rang de ambasadă în 1963.