ASOCIAȚIA MISIUNEA CREȘTINĂ ARMATA SALVĂRII DIN ROMÂNIA anunță lansarea campaniei “Acceptare fără Discriminare”

ASOCIAȚIA MISIUNEA CREȘTINĂ ARMATA SALVĂRII DIN ROMÂNIA

anunță lansarea campaniei “Acceptare fără Discriminare”

Campanie derulată în cadrul Proiectului S.M.A.R.T.

Servicii Multifuncționale Antisaracie pentru Reintegrare și Transformare

Asociația Misiunea Creștină Armata Salvării lansează începând de astăzi o campanie având ca motto sintagma “Acceptare fără Discriminare”.

Campania face parte din Proiectul “SMART – Servicii Multifuncționale Anti-sărăcie pentru Reintegrare și Transformare” și vizează îmbunătățirea calității educației și a serviciilor de incluziune socială pentru persoanele provenind din medii defavorizate din București, Ploiești și Iași.

Prin demersul nostru dorim să atragem atenția asupra barierelor în comunicarea, cunoașterea și acceptarea celor din jur, lansând o serie de articole, mesaje și reportaje privind stereotipurile și prejudecățile cu care se confruntă beneficiarii de servicii sociale.

Asociația noastră își menține angajamentul de continuare a proiectelor menite să contribuie la o mai bună integrare a copiilor și tinerilor provenind din medii vulnerabile prin intermediul programelor social-educative desfășurate în Centrele de Zi din Iași și Ploiești (în conformitate cu reglementările ce vor fi dispuse de autoritățile naționale) dar și prin acțiunile de informare, consiliere, asistența socială și ajutoare de urgenta constând în alimente, produse de igienă precum și acces la servicii medicale de bază, acțiuni pe care asistenții noștri sociali le desfășoară în teritoriu.

#AcceptareFaraDiscriminare

Detalii specifice despre proiect sunt disponibile pe http://www.armatasalvarii.ro/smart/

……………………………………………………………………………………………………………………………Despre proiect: Proiectul beneficiază de un grant în valoare de € 1.237.069,44 oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală.

Despre Granturile Norvegiene: Granturile Norvegiene reprezintă contribuția Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și consolidarea relațiilor bilaterale între statele beneficiare și cele donatoare.

*Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.