CONVOCATOR – FUNDATIA ” MULTIMEDIA – pentru democratie locala”

CONVOCATOR 2 din 04.05.2020

In atentia membrilor fondatori ai Fundatiei “MULTIMEDIA – pentru democratie locala”,

        Adunarea Generala a Fundatiei “MULTIMEDIA – pentru democratie locala”, inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor cu nr. 19 din 15.05.1995, dosar n.14/PJ/1995, va avea loc in ziua de 20 mai 2020, ora 11,00 la sediul fundatiei, in Bucuresti, str. Aurel Vlaicu nr. 35, corp C, etaj 2, sector 2.

In cazul in care nu este intrunita majoritatea ceruta pentru luarea unei hotarari valabile, Adunarea Generala este convocata prin prezenta, a doua zi, la ora 11,00 la aceeasi adresa. In acest caz, Adunarea Generala va decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numarul membrilor fondatori prezenti.

Adunarea va avea urmatoarea ordine de zi:

  1. Actualizare act constitutiv si statut;
  2. Actualizare componenta Consiliului director prin inlocuire membrii;
  3. Numirea noului Presedinte Executiv al fundatiei;
  4. Descarcarea de gestiune a actualului Presedinte Executiv;
  5. Actualizare informatii referitoare la organul de control/cenzor al fundatiei;
  6. Desemnarea persoanei imputernicite pentru indeplinirea tuturor formalitatilor privind inregistrarea in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, avand drept de semnatura;

Presedinte Fundatia “MULTIMEDIA – pentru democratie locala”,

BLAS MARILENA ANNY

 Diseminare: Agentia de publicitate manpres